2015 Milletvekili Genel Seçimleri

Tanıtım
Önermeler
Konular
Siyasi partiler
Sonuç
Hakkımızda
OyDanışmanı, sunulan 30 önermeyle size en yakın siyasi partiyi belirliyor.
Başlat
OyDanışmanı'nın engelsiz erişim sayfasına git.
Katılan partiler
Siyasi partilerin web sayfasına gitmek için ilgili logoyu tıklayabilirsiniz.
OyDanışmanı'na sekiz siyasi parti katılmaktadır.
Önermeleri Evet, Cevapsız veya Hayır şeklinde cevaplayınız.
Cevap verdikten sonra hangi önermelere daha fazla önem verdiğinizi de belirtebilirsiniz.
Bu soruyu geç
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1. Başkanlık sistemi
Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilmelidir.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
2. Eğitim sistemi
Eğitimde 4+4+4 uygulamasına son verilmelidir.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
3. Seçim barajı
Yüzde 10 seçim barajı korunmalıdır.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
4. Suriyeli mülteciler
Suriyeli mültecilere oturma ve çalışma izni verilmelidir.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
5. Ulusal güvenlik
İç güvenliği sağlamak için bireysel hak ve özgürlükler kısıtlanabilir.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
6. Barış için diyalog
Ülke içi barış için devlet gerektiğinde her kesimle diyaloğa girebilmelidir.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
7. Ana dilde eğitim
Ana dilde eğitim hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
8. Zorunlu askerlik
Zorunlu askerlikten profesyonel askerliğe geçilmelidir.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
9. Özelleştirmelerde yabancı girişi
Stratejik öneme sahip özelleştirmelerde yabancı girişi sınırlandırılmalıdır.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
10. Eşcinsellere ayrımcılığın engellenmesi
Eşcinsellere yönelik ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi için yeni kanunlar yapılmalıdır.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
11. Çok kimlikli yapı
Türkiye'nin çok kimlikli, çok kültürlü ve çok dilli yapısı ülkenin geleceği için bir tehdittir.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
12. Yeni Anayasa
Yeni Anayasa, devlet ve güvenlik yerine, vatandaş, özgürlük ve eşitlik odaklı olmalıdır.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
13. Kıbrıs sorunu
Kıbrıs sorununun tek çözümü iki ayrı millet ve iki ayrı devletli yapılanmadan geçmektedir.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
14. Dış politika hedefi
Dış politika Avrupa Birliği üyelik hedefinden, bölgesel güç olma hedefine yoğunlaşmalıdır.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
15. Başörtüsü
Başörtüsü kamusal alanda serbest olmalıdır.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
16. Yabancı yatırımcı
Borsada yabancı yatırımcıların etkinliğine sınırlama getirilmelidir.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
17. Savunma ve güvenlik harcamaları
Savunma ve güvenlik harcamalarına milli bütçeden daha fazla pay ayrılmalıdır.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
18. Kürt sorunu
Kürt sorununun çözümü için demokratik özerklik seçeneği değerlendirilmelidir.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
19. Kürtaj yasağı
Kürtaj kesinlikle yasaklanmalı, sadece hayati tehlike durumunda uygulanmalıdır.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
20. İçki yasağı
Yürürlükte olan içki yasağının kapsamı genişletilip, içki satışı daha da zorlaştırılmadır.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
21. Madenleri kamulaştırmak
Özel sektörün elinde bulunan maden işletmeleri, tekrar devlete geçmelidir.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
22. İnternet yasakları
Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal medya araçları hiçbir sebepten dolayı erişime kapatılmamalıdır.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
23. Nükleer santraller
Enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer santraller inşa edilmelidir.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
24. Ders kitapları
Ders kitaplarında milli ve dini değerlere vurgu yapılmalıdır.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
25. Diyanet İşleri
Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden yapılandırılarak farklı din, mezhep ve inanışlar devlet desteğinden eşit şekilde faydalandırılmalıdırlar.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
26. Grev erteleme yetkisi
Bakanlar Kurulu'nun grev erteleme yetkisi kaldırılmalıdır.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
27. Kentsel dönüşüm
Kentsel dönüşüm projelerine hız verilmelidir.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
28. Dokunulmazlık
Milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmalıdır.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
29. Yerel yönetimler
Yerel yönetimlerin görev alanları genişletilmelidir.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
30. Barışçıl çözümler
Ülkenin doğu illerinde cereyan eden şiddet ve çatışmanın engellenmesi için barışçıl çözümlere odaklanılmalıdır.
Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partiler bu konu hakkında ne düşünüyor?
Partiler bu konu hakkında ne düşünüyor?
Yukarıdaki parti amblemine tıklayınız
Devam et
Sizin için daha önemli olan konuları seçiniz
Tercihimi sil
Devam et

Daha önemli

Hangi konular sizin için daha önemli? Burada seçeceğiniz konulara parti analizinde hesap ağırlığı verilecektir. Konu seçmek zorunda değilsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra 'Sonuca git' butonuna tıklayınız.
Devam et
Sonuç ekranında görmek istediğiniz partileri seçiniz.
Tümünü seç
Sadece mecliste temsil edilen partileri seç
Tercihimi sil
Sonuca git
Sadece mecliste temsil edilen partileri seç
Tümünü seç
Tercihimi sil
Sonuca git

Partiler seçiniz

OyDanışmanı'na katılan bütün partiler tercih edilmiş durumda. Sonuç bölümünde karşılaştırma yapılmasını istediğiniz partileri kendiniz de seçebilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra 'Sonuca git' butonuna tıklayınız.
Hakkımızda
Görüşünüze en yakın partiler:
Adalet ve Kalkınma Partisi
0%
Cumhuriyet Halk Partisi
0%
Halkların Demokratik Partisi
0%
Milliyetçi Hareket Partisi
0%
Vatan Partisi
0%
Saadet Partisi
0%
Sonucu paylaş
Görüşünüzü karşılaştırın
Sadece önemli bulduğum önermeleri göster
1. Başkanlık sistemi
Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilmelidir.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
2. Eğitim sistemi
Eğitimde 4+4+4 uygulamasına son verilmelidir.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
3. Seçim barajı
Yüzde 10 seçim barajı korunmalıdır.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
4. Suriyeli mülteciler
Suriyeli mültecilere oturma ve çalışma izni verilmelidir.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
5. Ulusal güvenlik
İç güvenliği sağlamak için bireysel hak ve özgürlükler kısıtlanabilir.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
6. Barış için diyalog
Ülke içi barış için devlet gerektiğinde her kesimle diyaloğa girebilmelidir.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
7. Ana dilde eğitim
Ana dilde eğitim hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
8. Zorunlu askerlik
Zorunlu askerlikten profesyonel askerliğe geçilmelidir.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
9. Özelleştirmelerde yabancı girişi
Stratejik öneme sahip özelleştirmelerde yabancı girişi sınırlandırılmalıdır.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
10. Eşcinsellere ayrımcılığın engellenmesi
Eşcinsellere yönelik ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi için yeni kanunlar yapılmalıdır.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
11. Çok kimlikli yapı
Türkiye'nin çok kimlikli, çok kültürlü ve çok dilli yapısı ülkenin geleceği için bir tehdittir.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
12. Yeni Anayasa
Yeni Anayasa, devlet ve güvenlik yerine, vatandaş, özgürlük ve eşitlik odaklı olmalıdır.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
13. Kıbrıs sorunu
Kıbrıs sorununun tek çözümü iki ayrı millet ve iki ayrı devletli yapılanmadan geçmektedir.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
14. Dış politika hedefi
Dış politika Avrupa Birliği üyelik hedefinden, bölgesel güç olma hedefine yoğunlaşmalıdır.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
15. Başörtüsü
Başörtüsü kamusal alanda serbest olmalıdır.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
16. Yabancı yatırımcı
Borsada yabancı yatırımcıların etkinliğine sınırlama getirilmelidir.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
17. Savunma ve güvenlik harcamaları
Savunma ve güvenlik harcamalarına milli bütçeden daha fazla pay ayrılmalıdır.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
18. Kürt sorunu
Kürt sorununun çözümü için demokratik özerklik seçeneği değerlendirilmelidir.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
19. Kürtaj yasağı
Kürtaj kesinlikle yasaklanmalı, sadece hayati tehlike durumunda uygulanmalıdır.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
20. İçki yasağı
Yürürlükte olan içki yasağının kapsamı genişletilip, içki satışı daha da zorlaştırılmadır.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
21. Madenleri kamulaştırmak
Özel sektörün elinde bulunan maden işletmeleri, tekrar devlete geçmelidir.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
22. İnternet yasakları
Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal medya araçları hiçbir sebepten dolayı erişime kapatılmamalıdır.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
23. Nükleer santraller
Enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer santraller inşa edilmelidir.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
24. Ders kitapları
Ders kitaplarında milli ve dini değerlere vurgu yapılmalıdır.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
25. Diyanet İşleri
Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden yapılandırılarak farklı din, mezhep ve inanışlar devlet desteğinden eşit şekilde faydalandırılmalıdırlar.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
26. Grev erteleme yetkisi
Bakanlar Kurulu'nun grev erteleme yetkisi kaldırılmalıdır.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
27. Kentsel dönüşüm
Kentsel dönüşüm projelerine hız verilmelidir.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
28. Dokunulmazlık
Milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmalıdır.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
29. Yerel yönetimler
Yerel yönetimlerin görev alanları genişletilmelidir.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
30. Barışçıl çözümler
Ülkenin doğu illerinde cereyan eden şiddet ve çatışmanın engellenmesi için barışçıl çözümlere odaklanılmalıdır.
Sizin seçiminiz: Bu soruyu geç
Evet
Cevapsız
Hayır
Partilerle karşılaştır
Diğer kullanıcılarla karşılaştır
OyDanışmanı'nı kullandığınız için teşekkur ederiz.

Önermelere verdiğiniz cevapları ve partilerin görüşlerini aşağıda ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

OyDanışmanı hakkında

OyDanışmanı uygulaması, seçmeni partilerin görüşleri hakkında bilgilendirmek ve hangi partinin kullanıcıya yakın olduğunu göstererek seçmenin daha bilinçli oy kullanmasını amaçlamaktadır. Parti programları ve güncel konulardan oluşturulmuş 30 önermenin sunulduğu uygulamada, seçmen partilerin konulara olan siyasi duruşunu görebilmekte. Gönüllülerden oluşan bir ekibin kollektif çalışması ile hayata geçen OyDanışmanı “Nasıl, neye göre ve kime oy veriyoruz? Kaçımız hangi partinin ne dediğini bilerek, sorgulayarak, ve diğerleriyle karşılaştırarak sandık başına gidiyoruz?”, gibi sorulardan yola çıkarak seçmenleri bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Neden OyDanışmanı?

Yapılan anketler toplam seçmenin küçümsenmeyecek kadar ciddi bir oranının hangi partiye oy vereceği konusunda kararsız olduğunu gösteriyor. Kararsız olmadığını belirten seçmenlerin ne kadarının seçim beyannamelerini okuyarak bilinçli bir seçim yaptığı ise büyük bir soru işareti. OyDanışmanı projesi ile bu tabloyu bir nebze olsun iyileştirmek istiyoruz.

OyDanışmanı tarafsız mıdır?

OyDanışmanı bütün partilere eşit mesafeli yaklaşır ve hiçbir partiye ayrıcalık göstermez. Tüm partiler OyDanışmanı’na katılmak için davet edilmiştir. Partilerden gelen cevaplar değiştirilmeden tamamen birebir olarak OyDanışmanı sistemine eklenmiştir. Cevap vermemiş ancak TBMM’de temsil edilen partilerin de katılımını sağlamak için, bu partilerin seçim beyannameleri ve kaynakları incelenerek partilerin cevapları belirlenmiştir. Belirlenen cevaplar daha sonra partilere sunularak onayı alınmıştır.

OyDanışmanı’ndaki önermeler nasıl belirlendi

Redaksiyon ekibimiz Oydanışmanı’ndaki önermeleri siyasi partilerin seçim beyannamelerini ve gündemi meşgul eden konuları baz alarak geliştirmiştir. Önermelerin geliştirilmesinde bir kaç ölçüt dikkat edilmiştir. Bunlardan bir tanesi, önermelerin siyasi partileri ayrıştıran konular içermesidir. Uygulamanın doğru analiz yapabilmesi için siyasi partilerin cevabı mümkün oldukça farklı olmalıdır. Bundan dolayı bütün partilerin aynı cevabı verdikleri önermeler kullanılmamıştır. Bir diğer kriter de, partilerin önemsedikleri konularda eşit sayıda önerme olmasıdır. Üçüncü bir kriter de, önermelerin anlaşılabilir olması ve yönlendirici olmamasıdır.

OyDanışmanı kimler tarafından geliştirildi?

OyDanışmanı fikri dünyada ilk olarak 1994 yılında Hollanda merkezli ‘Instituut voor Publiek en Politiek’ (Toplum ve Siyaset Enstitüsü), tarafından ‘StemWijzer’ isminde geliştirilmiştir. Stemwijzer Hollanda’da hâlâ en çok kullanılan OyDanışmanı uygulamasıdır. 2012 Hollanda parlamento seçimlerinde toplam 12.5 milyon seçmenden 4.8 milyonu StemWijzer’i kullanmıştır. OyDanışmanı’na benzer uygulamalar Hollanda ve Türkiye haricinde Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Polonya, Bulgaristan, Meksika, Bosna-Hersek gibi ülkelerde uygulanmaktadır. Türkiye seçimleri için hazırlanan OyDanışmanı uygulaması Demokrasi Kültürü, ProDemos ve Bundeszentrale für politische Bildung kurumlarının ortak çalışmasıyla gerçekleşti.

Web tasarımının ve yapımının Kaan Aytemir’e ait olduğu OyDanışmanı’na bir çok gönüllü katıkıda bulunmuştur.

OyDanışmanı ne değildir?

OyDanışmanı bir anket çalışması ya da kamuoyu araştırması değildir. OyDanışmanı hangi partinin ya da liderin ne kadar oy alacağı ile ilgilenmemektedir. OyDanışmanı’nın tek amacı seçmenleri partilerin görüşleri hakkında bilgilendirmektir. OyDanışmanı hiçbir kâr amacı gütmez, ve tamamen proje ekibinin gönüllü katkıları ile hayata geçirilmiştir. OyDanışmanı kullanıcı gizliliği ilkesinden ödün vermemekte ve kullanıcıların kişisel bilgilerini kesinlikle depolamamaktadır. OyDanışmanı uygulamasının her hakkı saklıdır.

Proje koordinatörleri

  • Kaan Aytemir
  • Ahmet Talan
  • Murat Tarakçı
  • Huri Şahin

Gönüllüler

  • Melik Keskin
  • Kubilay Başcı
  • Tuna Çakar
  • Özkan Yılmaz
Mail adresimiz: info@oydanismani.org